U, de petitionaris
Raadsvergadering 001 uitsnede

Stop verdere uitbreiding en sloop Annie M.G. Schmidtschool Jacob de Graefflaan

371 ondertekeningen

De Annie M.G. Schmidtschool, voorheen Cornelis Jetses- en Statenduinschool staat op het punt gesloopt te worden om er een groot nieuwbouwpand neer te zetten waar 2x zoveel kinderen in passen. Dit alles tegen de wil van ouders, buurt en iedereen die de school een warm hart toe draagt.

Petitie

Wij

Ouders van leerlingen van de Annie M.G. Schmidtschool Jacob de Graefflaan 10-14 Den Haag

 

constateren dat:

 • Dat de vele ouders die tegen uitbreiding en nieuwbouw zijn, niet worden gehoord door De Haagse Scholen, directie en MR.

 • Dat ondanks de school binnen Rijksbeschermd Stadsgezicht valt, veel kunst-, cultuur-, en historische waarde bezit, leerlingen, (oud-)leerlingen en ouders de school koesteren, DHS en directie hier totaal geen waarde aan hechten.

 • De onderbouwing van argumenten van DHS niet correct is. (Op de financiële situatie van DHS na).

 

en verzoeken

 • Behoud en renovatie van de wederopbouwschool uit het plan Dudok, dat door de Gemeenteraad al eerder unaniem ondersteund werd.

 • DHS en directie te stoppen met het verder aannemen van leerlingen op de Jacob de Graefflaan tot zij in staat zijn besluitvorming op een juiste wijze uit te voeren. Eerst onderzoeken en correct beargumenteren.

 • Geen gemeenschapsgeld, bestemd voor onderwijs, meer onnodig te verspillen aan nieuwbouw.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De werkelijke plannen van De Haagse Scholen

Ondanks aangetoond is dat:

 • duurzaam renoveren van de school goedkoper is
 • duurzamer is
 • binnen 8 weken gerealiseerd kan worden
 • Rijksbeschermd Stadsgezicht niet aantast
 • Den Haag kampt met een teruglopend leerlingaantal waardoor lokalen leeg komen te staan
 • segregatie in Den Haag hoger is dan in andere steden
 • schoolkeuze beperkt wordt
 • afstand van huis naar school groter wordt
 • leerlingen, ouders, leerkrachten en omwonenden tegen zijn
 • etc.

zet DeHaagseScholen de plannen voor uitbreiding en sloop van deze wederopbouwschool gewoon door.

Onlangs werd duidelijk waarom, DeHaagseScholen streeft naar opheffing van kleinschalige scholen om enkele enorm grote nieuwgebouwde schoolgebouwen over te houden.

In dit artikel maakt Dhr. Hendricks, voorzitter bestuur en tevens bestuurslid POraad zijn plannen bekend.

PLOFSCHOLEN MET CYBERJUFFEN! Het artikel kunt u hier vinden.

01-03-2019

‘Bouw nooit een nest van kauwgum, want het is beslist verkeerd.’ Versregel van Annie M.G. Schmidt uit Ziezo

De Haagse Stadspartij is van mening dat renovatie van het huidige schoolgebouw beter aansluit bij de wensen van buurt en ouders en daarom een eerlijke kans verdient. Om die reden heeft raadslid Gerwin van Vulpen Bremen Bouwadviseurs om een second opinion gevraagd.

+Lees meer...

Het rapport van Bremen Bouwadviseurs concludeert dat de nieuwbouwvariant maar liefst 25% duurder uitpakt! Volledige tekst kunt u hier vinden

06-09-2017

Raadsvergadering donderdag 6 april, bespreking PUK

Zoals jullie merken gaan de nieuwbouwplannen in sneltreinvaart door, ondanks de nog steeds onduidelijke cijfers en prognoses. De gemeenteraad wil zich graag met een kritische blik buigen over het PUK. 6 april 2017 9:00 uur - in de Raadzaal. Bij deze wordt iedereen hiervoor uitgenodigd. Raadsvergaderingen zijn overigens live te volgen, of later terug te kijken. Geef even aan of je ook aanwezig kan zijn via oudersjdg@gmail.com.

01-04-2017